Voorbeeld contract onderhandse lening
Door | Geüpdatet 8 mrt. 2022

Met een onderhandse lening kun je zonder tussenpartij geld lenen aan vrienden,

kennissen, familie, als ouders aan je kind of andersom.

Eigenlijk aan iedereen.

Maar dit wil je wel goed regelen om onduidelijkheid te voorkomen.

Daarvoor kun je rechtsgeldig een contract of overeenkomst opstellen.

Wij geven je een voorbeeld in Microsoft Word en PDF.

En daarbij nog een hele lading aan tips om op te letten zodat je alles goed op papier kan krijgen.


Belangrijke informatie vooraf over onderhandse leningen

Voordat je een lening aangaat is het belangrijk om te weten waarom: als uitlenende partij neem je namelijk toch altijd een risico met je geld en kan je er een periode niet over beschikken, terwijl je als lenende partij kosten maakt in de vorm van rente. Afhankelijk van je reden is er namelijk wellicht een beter alternatief:

Ik kan geen andere lening krijgen

Als je via de conventionele weg geen lening kan krijgen, dus via een bank een persoonlijke lening of doorlopend krediet, dan is een onderhandse lening een uitweg. Maar niet de enige, want een minilening (tot 1500 euro) kun je ook altijd aanvragen, zelfs met een negatieve BKR registratie en dan heb je enkel een garantsteller nodig.

Voorbeeld: dan hoef je niet het geld van je ouders te lenen, maar kunnen je ouders garant staan voor de minilening die je aanvraagt. Zo hoeven je vader en moeder dit geld niet zelf te missen en kun je er ook geen discussie over krijgen. Je kan zelfs een minilening zonder garantsteller aanvragen.

Ik wil geen rente betalen

Logisch, want dat kost je best wat geld, maar een onderhandse lening mag je niet zomaar zonder rente aanvragen, verderop kan je hier meer over lezen. Maar er zijn ook andere manieren om aan geld te komen, zoals online geld verdienen via internet. We geven je 44 manieren waarmee je aardige bedragen kan binnenhalen, soms al binnen een dag.

Ik leen mijn geld uit om rente te verdienen

Als het uitlenen van je spaargeld niet enkel is om een ander te helpen maar je de verdiensten ook prettig vindt is het goed om te weten dat er ook andere wegen zijn om dit te doen waarbij je meer rendement kan maken (tot wel 16%) en bovendien beter bent beschermd. Lees hiervoor ons artikel geld verdienen door het uit te lenen.

Voorbeeld overeenkomst onderhandse lening in word & pdf

Hier vind je een voorbeeldovereenkomst in word en pdf die je voor jezelf kan gebruiken om een lening rechtsgeldig op papier vast te leggen. Let op: je moet deze zelf nog invullen en waar nodig aanpassen zodat het aansluit op de situatie. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het document en de uitvoering ervan.

Om je hierbij te helpen hebben we in de rest van dit artikel meer tips voor je wat er allemaal in een dergelijk document terug hoort te komen en wat je kan doen met de rente. Ook geven we je enkele tips over het ondertekenen en vastleggen van de overeenkomst.

Wat moet er in een onderhandse lening contract staan?

Een wettelijke overeenkomst of rechtsgeldig contract moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Belangrijk is uiteindelijk dat er zoveel mogelijk wordt vastgelegd om duidelijke wijze die niet voor meerdere interpretaties vatbaar is. Zo kan er later geen discussie over komen.

Gegevens geldnemer en geldgever

Dit kun je ook schuldenaar / schuldeiser noemen of lener / uitlener. Gebruik dezelfde termen door het gehele document heen. De overeenkomst begint met het aanwijzen wie er leent en wie er uitleent. Duidt de namen van beide partijen zo volledig mogelijk zodat er geen verwarring kan zijn of het wel de juiste persoon is. Denk naar de volledige naam, geboortedata maar bijvoorbeeld ook adresgegevens of nog liever het BSN.

Het geleende bedrag

Noem het leenbedrag zowel in cijfers als in letters om verwarring te voorkomen. Bijvoorbeeld: € 1000,- zegge duizend euro.

Terbeschikkingstelling

Benoem hoe en wanneer de leensom wordt overgegeven aan de lener, inclusief rekeningnummer van de ontvanger en in welke valuta.

Schuldigverklaring

Dit is het belangrijkste gedeelte van de overeenkomst, namelijk dat de lener verklaart geld schuldig te zijn aan de uitlener. Dit maakt terugbetalen namelijk wettelijk bindend.

Doel van de lening

Dit is niet verplicht om te vermelden maar kan in gevallen van wanbetaling wel handig zijn om te zien of geld is besteed zoals de lener heeft aangegeven. Het helpt ook een rechter om de schade te verhalen op een logische manier.

Onderpand

Een extra verzekering voor de uitlener kan zijn om een onderpand af te spreken. Zo is je huis bij een hypotheek onderpand. Als je jouw maandelijkse afbetalingen niet haalt, dan kan de bank in het ultieme geval je huis tot zich eigenen. Het onderpand hoeft niet hetzelfde te zijn als je doel van de lening.

Rente

De rente is een belangrijk onderdeel om vast te leggen, zeker omdat je niet zomaar geld mag uitlenen. Noem de rente in een percentage op jaarbasis als jaarlijks kostenpercentage (JKP). Verderop lees je hoe hoog (of laag) die rente mag zijn.

Type lening

Het duiden van de type lening is handig om verwarring te voorkomen over de terugbetaling en berekening van de absolute rente in euro’s. Als je lineair afbetaald is het een vaste aflossing per maand maar daalt de rente die er nog elke maand bovenop komt omdat de restschuld daalt.

Betaal je annuïtair af dan is je totale maandbedrag gelijk gedurende de hele looptijd maar is de opbouw wel elke maand anders betreft aflossing en rente. Dit lijkt ingewikkeld maar een vaste termijn is wel zo duidelijk en voorspelbaar.

Je kan zelfs besluiten om het krediet doorlopend te maken, maar dan wordt wel erg ingewikkeld met alle berekeningen omdat je dan pas rente gaat rekenen om het moment dat de lener daadwerkelijk het geld gebruikt. Die kan dan ook altijd afgeloste delen opnieuw opnemen, dat moet je wellicht ook niet willen.

Duur van de lening

Benoemd de startdatum van de lening en de einddatum wat de laatste aflossing is. Dit is belangrijk voor het berekenen van de verschuldigde rente in euro’s.

Aflossingen

Het is slim om een tabel in te voegen met alle aflossingen en termijnen om het overzicht te bewaren. Noem daarbij bedrag en het totaal aantal termijnen dat moet worden voldaan. Vermeld ook hoe de rente wordt voldaan en hoe betalingen moeten worden overgeboekt, bijvoorbeeld naar een bepaalde bankrekening en in welke valuta.

Je kan deze handig laten berekenen voor je via deze site. https://www.berekenhet.nl/lenen-en-krediet/geld-lenen-aflossingstermijnen.html Gebruik daarbij de effectieve rente, niet de nominale rente.

Vervroegd aflossen

Mocht je dit willen is het slim om vast te leggen hoe om te gaan met de wens van de lener om vervroegd af te lossen. Hoe ga je hiermee om? Is dit toegestaan en zo ja wat betekent dit dan voor de rente en resterende termijnen?

Te laat betalen of wanbetaling (opeisbaarheid)

Wat gebeurd er als de lener niet (tijdig) afbetaald? Is er een uitloop mogelijk zonder gevolgen, of wordt er extra rente gerekend of zelfs een boete? En bij helemaal geen betaling, wanneer ga je over op een betaalregeling of zelfs een incasso procedure?

Bij meerdere pagina’s

Je merkt wel dat er aardig wat bij een contract voor een lening komt kijken, de banken stellen niet van die lange documenten op om je te pesten maar om onduidelijkheid te voorkomen en zichzelf zoveel mogelijk te beschermen. Dat moet jij dus ook doen.

Daarom zal een document als dit al snel meerdere pagina’s beslaan. Om te voorkomen dat achteraf twijfel bestaat of het document wel volledig is raden we je aan om elke pagina te nummeren als “pagina X van X” zodat altijd je kan terugvallen op hoeveel pagina’s het hoort te bevatten.

Tekenen door je op de laatste pagina, maar om dezelfde reden is het goed om alle pagina’s wel te paraferen. Een volledig handtekening mag natuurlijk ook.

Ondertekenen

Beide partijen ondertekenen de overeenkomst inclusief naam, plaats en datum van tekenen. Doe dit altijd in tweevoud zodat beide partijen een origineel exemplaar hebben. Sla deze ook digitaal op door hem in te scannen en bevestig deze digitaal per mail nogmaals waarbij je steeds de getekende overeenkomst als bijlage toevoegt. Doe dit laatste beide kanten op.

Wat is marktconforme rente onderhandse lening?

Er zijn een aantal zaken waarmee je rekening moet houden bij het bepalen van de rente. Ten eerste is er een maximale rente, namelijk tien procent (10%). Dit is eind 2020 bepaald vanuit de Rijksoverheid, tijdelijk vanwege de Corona Crisis. Normaliter is deze max. veertien procent (14%).

Marktconform of eerlijke rente is altijd die ook door reguliere kredietverstrekkers wordt gerekend, kijk in onze leenrente vergelijking voor de laatste rentestanden. Richtlijn is om hier maximaal 25% vanaf te wijken, dat mag naar beneden of naar boven.

Mocht je hier extra duidelijkheid over willen verschaffen kun je een screenshot van de website of offerte van een AFM geregistreerde kredietmaatschappij of bank toevoegen aan het document als onderbouwing van je berekening. Zeker als de Belastingdienst namelijk om de hoek komt kijken om te bepalen of de rente wel eerlijk is en niet veel te laag. Daarover hieronder meer.

Onderhandse lening zonder rente?

De Belastingdienst heeft toch niks te maken met een lening hoor ik je denken? Juist wel. Geld uitlenen met een onderhandse lening mag namelijk, maar moet niet stiekem een schenking zijn. Over schenkingen moet je namelijk schenkbelasting afdragen. Daarom moet je ook vastleggen dat het geld wordt terug betaald maar dat is niet het enige.

Want om dezelfde reden is die rente ook zo belangrijk. Die mag op nul staan, maar dan ziet de Belastingdienst de gemiste rente, oftewel het rentevoordeel van de lener, als schenking. Zorg er dus voor dat die niet boven de belastingvrije grens voor schenkingen komt op jaarbasis.

Heeft een onderhandse lening invloed op hypotheek?

Een bestaande onderhandse lening heeft in de regel geen invloed op de maximale hypotheek die je kunt aanvragen, het is namelijk geen geregistreerde lening. Wel is het goed om zelf na te denken om je het allemaal wel kunt betalen, want die verplichting blijft wel bestaan. Daarnaast heeft een onderhandse lening wel invloed op je hypotheek als je die gebruikt om een deel van de aankoop van het huis te financieren.

Onderhandse lening om huis te kopen

Een onderhandse lening kun je gebruiken om (deels) een huis te kopen. Deze moet je dan wel aangeven bij de Belastingdienst. Je hebt daarmee ook recht op renteaftrek over die lening.

Let op dat er specifiek ouders je eenmalig extra mogen schenken voor het kopen van een huis, namelijk eenmalig liefst een ton oftewel € 100.000,- Dit wordt wel versneld afgebouwd door de regering overigens vanwege de huizencrisis. Schenken kan door een lagere hypotheek aantrekkelijker zijn dan onderhands lenen.

Daarnaast zijn de rentes bij een hypotheekverstrekker vaak lager dan voor een onderhandse lening op dit moment, waardoor een onderhandse lening je mogelijk meer geld kost.

Gerelateerde artikelen: