disclaimer

De website “geldgenius.nl” is eigendom van, en in beheer door, “Genius Online Marketing”, gevestigd te Emmertarwehof 12, 2952 EA te Alblasserdam.

BTW-ID. NL002195366B97

KvK-nr. 73121096 Vestigingsnr. 000041187792 (zie KvK handelsregister)

E-mail: info@geldgenius.nl / geldgenius@gmail.com

Derhalve verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze website en alle daarop gegeven teksten, afbeeldingen, informatie en tips. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van GeldGenius.nl. Door het gebruik van de website en de dienst accepteert u de disclaimer.

Wij bieden iedereen die daar interesse in heeft onze kennis over online geld verdienen, besparen, lenen, beleggen of sparen via internet en hoe men zich daarin het beste in kan begeven zonder teveel risico te lopen. De insteek is juist tegenwicht te bieden aan allerlei onbetrouwbare initiatieven met verkeerde bedoelingen, die op het internet helaas alom vertegenwoordigd zijn. Wij zijn niet verbonden aan een belanghebbend bedrijf en doen dit zo veel mogelijk op maat en naar ons beste vermogen, op basis van de meest actuele beschikbare informatie.

Daarbij is van belang dat wij geen AFM vergunning noch WFT erkenning hebben. Wij zijn dus geen kredietverstrekker of enige andere soort financiële instelling. Zodoende geven we geen financieel advies, maar proberen we enkel naar externe informatiebronnen te verwijzen. Interpretatie van informatie en de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid ervan ligt ten alle tijden bij de consument / website bezoeker.

Deze informatie is zorgvuldig samengesteld. Wij geven de websites, platformen, bedrijven en programma’s waarnaar wij verwijzen geen enkele zeggenschap over de acties en over de gegeven informatie op deze website. Toch kunnen we geen garanties geven over de correctheid van de getoonde informatie en tips. Snelle ontwikkelingen en veranderingen kunnen ertoe leiden dat informatie achterhaald, niet correct of onvolledig is.

Acties van gebruikers op basis van onze informatie en tips komen dan ook voor eigen risico, rekening en verantwoordelijkheid. Komt u op onze website onjuiste zaken tegen? Laat ons dit alstublieft weten via geldgenius[at]gmail.com

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GeldGenius.nl

Over de disclaimer

GeldGenius.nl behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Geactualiseerd: 15-02-2022