pensioen
Door | 26 okt. 2023

Veel Nederlanders denken er nog niet over na als ze 30 zijn, maar het is belangrijk om als je jong bent alvast goede stappen te zetten voor je pensioen. Want het is noodzakelijk dat tegen de tijd dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, je voldoende pensioen hebt opgebouwd om daar comfortabel van te leven. Mensen die in loondienst werken, dragen een deel van hun loon af aan een pensioenfonds. Dit pensioenfonds belegt deze afdracht en op die manier wordt er pensioen opgebouwd. Voor zzp’ers geldt dat ze dit volledig zelf moeten regelen. En in de praktijk weet het pensioenfonds niet altijd genoeg op te bouwen, waardoor het rendement tegen kan vallen. Zelf stappen zetten is om die reden echt noodzakelijk.


De AOW-uitkering en aanvullend pensioen

Iedere Nederlander die met pensioen gaat, heeft recht op een AOW-uitkering. Dit is een vast bedrag dat de overheid maandelijks overmaakt, waarbij de hoogte afhankelijk is van of je alleen woont, of juist samenwoont of getrouwd bent. Het AOW-bedrag is bepaald geen vetpot, omdat dit slechts 50 of 70% van het minimumloon is. Voor alleenstaanden is dit 70%, en voor samenwonenden en getrouwden is dit 50%. Daarom wordt dit bedrag als je met pensioen gaat aangevuld met een maandelijks bedrag dat je via je pensioenregelingen hebt gespaard. Als je in loondienst bent, dan wordt er maandelijks een bedrag voor je pensioenopbouw ingehouden op je loon. Als zzp’er dien je dit zelf te regelen en kun je je aansluiten bij een pensioenfonds of kiezen voor pensioenbeleggen. Toch komt het ook vaak voor dat een pensioenfonds minder rendement behaalt dan verwacht. Om deze reden is het goed om na te denken over een aanvullend pensioen.

Een pensioen zoals Evi Pensioen is een goede manier om een aanvullend inkomen te hebben op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit betreft een zogenaamde lijfrenterekening. Je belegt tot aan een van tevoren vastgestelde streefdatum. Het opgebouwde vermogen wordt na de streefdatum periodiek en in delen uitgekeerd. Vaak betreft het een maandelijkse uitkering.

Lijfrenterekening heeft meer vrijheden en voordelen

Het is goed om van tevoren na te denken over of je wel genoeg pensioen opbouwt, en hoe je een eventueel ‘pensioengat’ af wilt dekken. Door te kiezen voor een lijfrenterekening kun je zelf bepalen hoeveel geld je inlegt en wanneer. Als je via de werkgever minder pensioen opbouwt dan je wettelijk mag doen, dan kun je die jaarruimte benutten voor extra belastingvoordeel. Een dergelijk product biedt daarmee meer vrijheid en belastingvoordeel.

Ten slotte bouw je steeds meer pensioen op tijdens de looptijd. Als je bijna tegen het einde van de looptijd zit en dus met pensioen gaat, loopt het risico van je beleggingen ook af. Op die manier heb je geen zorgen vlak voordat je met je pensioen gaat. Je kunt dan genieten van je AOW, je pensioen uit het pensioenfonds én het opgebouwde aanvullende inkomen.

Verschillende soorten pensioenopbouw

Hoeveel aanvullend pensioen je nodig hebt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Verreweg de meeste Nederlanders krijgt een pensioen uit de AOW in combinatie met het werkgeverspensioen. Maar de afgelopen jaren werden de pensioenregelingen behoorlijk versoberd. Sommige pensioenfondsen hebben niet eens genoeg geld om de pensioenen echt allemaal uit te kunnen laten keren. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, die vermoedelijk stand blijft houden de komende jaren. De kans is groot dat je daardoor – als je met pensioen gaat – toch te maken krijgt met onvoldoende besteedbaar inkomen. Je hebt dan je hele leven gewerkt om op je oude dag niet (goed) rond te kunnen komen. Een vervelend vooruitzicht. Om deze reden doe je er goed aan nu alvast extra vermogen op zij te zetten via een pensioenproduct, bijvoorbeeld dus via een lijfrenterekening. Zo heb je extra vermogen om je huidige levensstijl te kunnen behouden. Hoeveel aanvullend pensioen je nodig hebt, kun je berekenen bij de aanbieder. Een goede voorbereiding is belangrijk, want op latere leeftijd geld lenen blijkt vaak erg lastig.

Bovendien is het gewenste maandelijkse pensioenbedrag niet voor iedereen gelijk. Om die reden biedt een aanbieder als Evi verschillende pakketten aan. Zo kun je kiezen voor aanvullende pensioenopbouw voor Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s), aanvullende opbouw voor zelfstandigen (zzp’ers) of een privé aanvullend pakket als je in loondienst bent. Pensioenbeleggen is fiscaal een goed idee en de inleg is aftrekbaar van je bruto-inkomen. Bovendien betaal je geen rendementsheffing op het opgebouwde vermogen. Daarmee is pensioenbeleggen in financieel opzicht een stuk voordeliger dan zelf geld op een spaarrekening opzijzetten. Bovendien is er dan altijd de verleiding om het gespaarde geld op enig moment op te nemen voor consumptieve doeleinden, en in dat vaarwaren zou je eigenlijk niet moeten willen komen als het om zoiets belangrijks als je pensioen gaat.

Gerelateerde artikelen: