arbeidsongeschiktheidsverzekering
Door | 18 mrt. 2024

Een persoon in loondienst kan op een sociaal vangnet bouwen. Mocht je als werknemer arbeidsongeschikt raken, krijg je bijvoorbeeld een uitkering. Voor een ondernemer zit dit anders in elkaar. Raak je als ondernemer arbeidsongeschikt? Dan ben je op jezelf aangewezen. Het is daarom van belang om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Aanpassen naar: In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de zogeheten AOV-verzekering. Een belangrijke reden hiervoor is dat de overheid overweegt om een AOV-verzekering voor elke ondernemer verplicht te stellen. Deze mogelijke verandering, die vanaf 2027 zou kunnen ingaan, is bedoeld om ondernemers beter te beschermen tegen financiële risico’s bij arbeidsongeschiktheid. Het zou echter ook betekenen dat alle ondernemers rekening moeten houden met de kosten van een dergelijke verzekering in hun bedrijfsvoering.

Tot die tijd ben je als ondernemer dus niet verplicht. Toch is het erg verstandig om als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Je creëert hiermee namelijk het gewenste vangnet voor jezelf.


Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering gemiddeld?

Het is bijzonder lastig om aan te geven wat een AOV gemiddeld kost. Dit komt onder meer doordat veel factoren van invloed zijn op de premie. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp op € 156 netto per maand liggen.

Het is hierbij van belang om onderscheid te maken tussen bruto en netto. Bruto kosten zijn de totale kosten zonder aftrek van belastingen of andere heffingen, terwijl netto kosten de kosten zijn na aftrek van deze belastingen en heffingen. De premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering is namelijk aftrekbaar. Je geniet dus nog van een belastingvoordeel bij een AOV.

Welke factoren zijn van invloed op de premie?

De exacte kosten van een AOV zijn dus van veel factoren afhankelijk. Dit zijn de belangrijkste factoren:

–      Het beroep. Doe je zittend werk of doe je zwaar fysiek werk? In het tweede geval is de kans op fysiek ongemak een stuk groter. Vandaar ook dat een verzekeringsmaatschappij naar het beroep kijkt. Dit beroep is grotendeels bepalend voor de uiteindelijke hoogte van de premie.

–      Leeftijd. Over het algemeen geldt de volgende stelregel: des te jonger je bent, des te lager de maandelijkse premie is.

–      Verzekeringsduur. De looptijd van de verzekering is ook bepalend. Hoe langer de verzekering geldt, hoe duurder het wordt. Dit komt doordat het risico voor de verzekeringsmaatschappij toeneemt naarmate de verzekering langer loopt, wat resulteert in hogere premies voor de verzekerde.

–      Dekkingsgraad. De dekkingsgraad staat voor de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Zo kun je voor een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 70% of 80% kiezen.

–      Eigen risicoperiode. Bij elke AOV is sprake van een eigen risicoperiode. Dit is de periode voordat de uitkering start, vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt geraakt bent. Des te langer deze risicoperiode is, des te lager de premie is.

–      Gezondheidstoestand. Een verzekeringsmaatschappij vraagt voor een AOV ontzettend veel informatie op. Heb je bijvoorbeeld in de afgelopen jaren een operatie gehad? Dan kan die operatie van invloed zijn op de hoogte van de premie. De medische voorgeschiedenis is een van de belangrijkste factoren.

Wat moet jij betalen voor een AOV?

Samenvattend, het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is een belangrijke overweging voor ondernemers. Hoewel het niet verplicht is tot mogelijk 2027, biedt het een cruciaal vangnet in geval van arbeidsongeschiktheid. De kosten van een AOV kunnen variëren op basis van verschillende factoren zoals beroep, leeftijd, verzekeringsduur, dekkingsgraad, eigen risicoperiode en gezondheidstoestand. Daarom is het antwoord op de vraag ‘Wat moet jij betalen voor een AOV?’ van veel factoren afhankelijk. Het is daarom raadzaam om meerdere offertes op te vragen en goed naar je eigen situatie te kijken voordat je een beslissing neemt. Je kunt min of meer uitgaan van het gemiddelde van € 156 per maand, maar dat is uiteraard geen duidelijke leidraad. Mogelijk betaal je een stuk meer of minder, afhankelijk van de bovenstaande factoren.