investeringsfonds
Door | 12 jun. 2024

Er bestaat een groot aantal instrumenten waarin men kan investeren. Deze verschillen echter sterk in risicoprofiel, verwachte rendementen en zeker ook in de mate waarin deze aandacht vereisen.

Daarbij is het ook van belang welk geldsom je wenst te investeren. Gaat het om investeren met weinig geld, dan zijn er andere opties dan wanneer je een substantieel bedrag weg wilt zetten.

Vanaf € 100.000,- heb je toegang tot investeringsfondsen die verschillende voordelen met zich meebrengen. Deze gaan we je in dit artikel uitleggen.

Wat is een investeringsfonds?

Een fonds is in feite de originele manier van crowdfunden. Kapitaal van meerdere investeerders wordt samengebracht, waarmee men vervolgens gezamenlijke investeringen doet. Dit kan in verschillende zaken zijn, van vastgoed tot kredieten en beleggen op de beurs.

Normaal gesproken hebben fondsen een specifiek doel, zoals een vastgoedfonds of een private equity fonds. Een dergelijke specialisatie heeft als doel om winst te maximaliseren. De onderliggende waarde waarin wordt geïnvesteerd staat op naam van het fonds. Dat maakt dat investeerders dus indirect hun geld in het fondsdoel stoppen.

Het fonds heeft de taak om de investeringen te managen en de kosten die dit met zich meebrengt worden betaald door de investeerders door deze af te trekken van de gemaakte inkomsten uit bijvoorbeeld dividend, huur en rente. Het resultaat hiervan, winst of verlies, worden doorgegeven aan de aandeelhouders van het fonds.

Dit kan zijn door de waarde van het fonds te herwaarderen, of in de vorm van dividend. Er zijn veel fondsen die ervoor kiezen om winsten in het fonds te kapitaliseren.

Voordelen van investeringsfondsen

Door collectief te handelen kan er met grotere bedragen worden geïnvesteerd. Dit maakt het mogelijk om grotere aankopen te doen zoals vastgoedprojecten, of grotere leningen uit te geven aan bijvoorbeeld bedrijven. Het bereik en de impact van investeringsfondsen is dus groter.

Voor aandeelhouders is het bovendien een voordeel dat er vaak risicospreiding is binnen het fonds door meerdere projecten aan te houden, terwijl door de eerder genoemde specialisatie ook een goed rendement wordt behaald. En alles wordt gemanaged door de beheerder waardoor werk uit handen wordt genomen. Een voorbeeld hiervan is NLInvesteert.

Kan iedereen investeren in dergelijke fondsen?

Eerlijk is eerlijk, niet elk fonds is even toegankelijk. Dat is niet zomaar, want teveel kleine deelnemers kan het werk van de fondsbeheerder onnodig lastig maken. Bovendien is het voor de continuïteit van fondsen vaak van belang dat aandeelhouders met minimaal een middellange termijnvisie worden aangetrokken. Het is niet de bedoeling dat het kapitaal te veel schommelt.

Meer exclusieve fondsen houden daarom een minimale inleg aan, net zoals vermogensbeheerders dat doen. Dit kan oplopen van tienduizenden euro’s tot wel een minimale deelname van een ton.

Voorwaarden van dergelijke fondsen

Belangrijk is om goed te kijken naar de voorwaarden van een investeringsfonds. Vaak is er dus een minimale inleg. Maar ook zijn er vaak regels die ervoor zorgen dat aandeelhouders niet zomaar kunnen uitstappen. Dit zorgt voor een bescherming van het fonds en andere deelnemers. Denk aan een minimale looptijd van je investering of een opnameboete.