Home » Kennisbank » Doelgroep

doelgroep

Wat is een doelgroep?

Een doelgroep is een vooraf afgebakende groep mensen die wordt geselecteerd op basis van bepaalde criteria. Denk aan demografische gegevens. Alles met als doel om gerichter onderzoek te kunnen doen naar een bepaald vraagstuk, of om een meer representatieve doelgroep te verkrijgen (bijvoorbeeld 50/50 mannen en vrouwen).

Waarom een doelgroep bij betaalde onderzoeken?

Als je lid bent van een zogenaamde enquête site kan je daar geld verdienen door enquêtes in te vullen. Dergelijke betaalde onderzoeken zijn echter alleen van waarde voor een opdrachtgever als de onderzoeken in een specifieke doelgroep wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: als Heineken wil weten wat haar klanten vinden van een nieuwe smaak bier, willen ze dit alleen horen van mensen die dit merk ook daadwerkelijk drinken. Laat staan dat ze bier lusten.

Wat als ik niet tot de doelgroep behoor?

Dan kan je niet meedoen aan een betaalde enquête. Normaliter krijg je dan überhaupt geen uitnodiging omdat je op basis van je profielkenmerken al niet wordt geselecteerd door een dergelijke survey. Vul je deze informatie echter niet in of houd je ze niet up-to-date dan kan dit misgaan.

Op basis waarvan wordt een doelgroep bepaald?

Dan kan zeer uiteenlopen. Eigenlijk zijn de mogelijkheden eindeloos omdat men verschillende variabelen en kenmerken kan combineren. Bijvoorbeeld zowel geslacht als leeftijd en inkomen. Er is hier geen maximum aan al zullen onderzoeksbureaus ook weer niet te streng willen zijn omdat dit de generaliseerbaarheid van de uitkomsten beperkt en bovendien het moeilijker maakt om aan een steekproef te komen die groot genoeg is.